Uluslararası bir proje daha

Arsuz Kaymakamlığı Proje Ofisinin uluslararası bir projesi daha kabul edildi. Arsuz Kaymakamlığı Proje Ofisinin yaklaşık bir senedir devam eden proje hazırlık çalışmaları başarıyla neticelendi. Malta, Hollanda ve Türkiye’den Arsuz Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olduğu “Project Reconnect” isimli Erasmus+ KA201 Stratejik ortaklıklar projesi kabul edildi ve hibelendirilmeye hak kazandı.

16-19 Şubat 2020 tarihlerinde Malta’da düzenlenen Proje Açılış Toplantısına Arsuz Kaymakamlığı Proje Koordinatörleri Nilgün Savaş ve Kübra Yıldız katıldı. Toplantıda projenin genel ve ayrıntılı bilgilendirmesi yapılarak, 24 ay sürecek olan projenin çalışma planı oluşturuldu. 

 “Project Reconnect” isimli projemizin ana hedefi teknolojinin eğitimde kullanımı konusunda öğretmen ve eğitmenler için yeni bir pedogojik yaklaşım geliştirmek ve okullarımızdaki öğrencilerimiz arasında medya okur-yazarlığı oranını arttırmaktır. Bu amaçla; Proje faaliyetleri kapsamında Arsuz Kaymakamlığı İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne bağlı 15 öğretmen ve 20 öğrencimiz Malta’da düzenlenecek olan “Teknolojinin Eğitimde Doğru Kullanımı” içerikli kursa katılım göstereceklerdir. Böylelikle hem eğitimsel yaşantılarını derinden etkileyecek bilgiler edinecek hem de yabancı bir ülkede kültürel deneyimler kazanacaklardır.

Yapılan araştırmalar Avrupa’nın % 80’inin teknolojiyi sosyal aktivitelerde kullandığını, eğitimsel faaliyetlerdeki kullanım oranının ise düşük olduğunu göstermektedir. Bu proje ile eğitmenler soft-skills (sosyal beceri ) ile robust digital skills (dijital becerileri) harmanlama becerisi kazanarak öğrencilerinin gelecekteki hayatlarını ve iş yaşamlarını kolaylaştırıcı etkiye sahip olacaklardır. Ayrıca proje; günümüz gençlerinin  sosyal medya ile etkileşimlerinin, eğitimlerini olumlu şekilde etkilemesini,hem sosyal hem de yaşamsal becerilerini arttırmayı hedeflemektedir.

“Project Reconnect“ isimli proje; Avrupa Birliği Dijital Eğitim Eylem Planı  doğrultusunda 3 ana hedefe odaklanmaktadır: 1- Öğretim ve öğrenim için dijital teknolojiden daha iyi yararlanmak. 2- Dijital dönüşüm için ilgili dijital yeterlilikleri ve becerileri geliştirmek. 3- Öğrencilerin medya okur yazarlığını arttırmak. 24 ay sürecek olan “Project Reconnect” isimli Erasmus+ Projesi ile Arsuz’da eğitim kalitesini arttırmayı, eğitmenlere farklı bakış açıları kazandırmayı ve okullarımızda teknolojiyi daha aktif ve verimli kullanmayı hedefliyor.

Habere Ait Fotoğraflar